RADA ŠKOLYzoznam členov Rady školy a Výboru rodičovského združenia

Členovia Rady školy pri MŠ v Jamníku v šk. roku 2023/2024
Ing. Miroslav Grzyb - predseda Rady školy
Bc. Daniela Farkašovská - člen za pedag. pracovníkov
Ľudmila Repková - člen za nepedag. pracovníkov
Ivana Jančárová - člen za rodičov
Radoslav Mráz - člen delegovaný OÚ Jamník

 Členovia výboru rodičovského združenia:

p. Mgr. Katarína Bendíková- pokladníčka
p. Zuzana Birnsteinová
p. Jana Podgurná
p. Mgr. Anna Kuchárová
p. Marta Šmelková

 

Súvisiace položky (podľa značky)

Viac z tejto kategórie: « Triedy Fotografie školy »