RADA ŠKOLYzoznam členov Rady školy a Výboru rodičovského združenia

Triedy

lienky

MLADŠIA VEKOVÁ SKUPINY

1. Babičová Timea
2. Birsteinová Nela
3. Burej Matias
4. Drgoncová Katarína
5. Dubaiová Janka
6. Dubaiová Karolína
7. Grzyb Filip
8. Grzyb Leo
9. Jančár Jozef
10. Kacvinská Liliana 
11. Kuchár Andrej
12. Maľák Filip
13. Olivková Sofia
14. Rumančík Matej
15. Sagula Michal
16. Šuster Dávid

 Triedne učiteľky:
p. uč. Janka Antalová
p. riad. Bc. Erika Farkašovská

vcielky

STARŠIA VEKOVÁ SKUPINA

1. Antolíková Amália
2. Birsteinová Zara
3. Čuj Zachariáš
4. Farkašovská Nelly
5. Farkašovský Ľubomír
6. Farkašovský Matias
7. Farkašovský Tomáš
8. Hutník Lukáš
9. Kuchár Branislav
10. Olivka Matias
11. Pavliková Sára
12. Sagula Tomáš
13. Šmelko Peter
14. Uhrín Liam
15. Figľár Filip
16. Grešová Dorota
17. Jančárová Aneta
18. Kačírová Bianka
19. Petruška Šimon
20. Piškanderová Timea

 Triedne učiteľky:
p. uč. Bc. Daniela Farkašovská
p. uč. Bc. Katarína Drgoncová

Označené v :
Viac z tejto kategórie: « Personálne obsadenie Rada školy »