PERSONÁLNE OBSADENIEpedagogických a nepedagogických zamestnancov

Pedagogickí zamestnanci:

Riad. MŠ -  Bc. Erika Farkašovská -    učiteľka staršia veková skupina
                   Bc. Katarína Drgoncová  - učiteľka staršia veková skupina
                   Bc. Daniela Farkašovská - učiteľka mladšia veková skupina
                   Bc. Silvia Smatanová -      učiteľka mladšia veková skupina

Nepedagogickí zamestnanci:
                 

                  Petronela Lorincová - vedúca školskej jedálne
                  Ľudmila Repková - hlavná kuchárka
                  Lucia Farkašovská - pomocná kuchárka
                  Marta Šmelková - pomocná kuchárka
                  Erika Schmidtová - školníčka

Súvisiace položky (podľa značky)

Viac z tejto kategórie: « Dokumenty Triedy »