TRIEDY (skupiny)rozdelenie detí v našej škôlke

Rada školy

Zverejnené v Materská škola Jamník

Členovia Rady školy pri MŠ v Jamníku v šk. roku 2018/2019
Ing. Patrícia Kavuličová - predseda Rady školy
Janka Antalová - člen za pedag. pracovníkov
Ľudmila Repková - člen za nepedag. pracovníkov
Marta Lopatková - člen za rodičov
Patrik Hutník - člen delegovaný OÚ Jamník

 

Členovia výboru rodičovského združenia:

p. Lucia Farkašovská - pokladníčka
p. Zuzana Birnsteinová
p. Mária Grešová
p. Mgr. Lucia Pavliková
p. Mgr. Anna Kuchárová
p. Marta Šmelková

p. Mgr. Mária Macejková

Čítať ďalej...

Personálne obsadenie

Zverejnené v Materská škola Jamník

Pedagogickí zamestnanci:

Riad. MŠ -  Bc. Erika Farkašovská -    učiteľka staršia veková skupina
                   Janka Antalová  -               učiteľka staršia veková skupina
                   Bc. Daniela Farkašovská- učiteľka mladšia veková skupina
                   Bc. Katarína Drgoncová - učiteľka mladšia veková skupina

Nepedagogickí zamestnanci:
                 

                  Petronela Lorincová - vedúca školskej jedálne
                  Ľudmila Repková - hlavná kuchárka
                  Elena Uhrínová - pomocná kuchárka
                  Agnesa Uhrínová - pomocná kuchárka
                  Erika Schmidtová - školníčka

Čítať ďalej...

Triedy

Zverejnené v Materská škola Jamník

lienky

MLADŠIA VEKOVÁ SKUPINY

1. Tomáško sagula

  2. Branislav Kuchár

3. Lukáš Hutník
   4. Sárka Pavliková
          5. Timea Piškanderová

6. Filipko Figľár

    7. Bianka Kačírová
      8. Dorotka Grešová
       9. Anetka Jančárová
        10. Šimonko Petruška
     11. Timea Babičová
12. Matias Olivka
     13. Matej Rumančík

 

 

 

Triedne učiteľky:
p. uč. Bc. Daniela Farkašovská
p. uč. Bc. Katarína Drgoncová

 

vcielky

STARŠIA VEKOVÁ SKUPINA

1. Dianka Dzuríková
2. Alžbetka Ballová
3. Riško Zavadský
4. Rastik Lopatka
5. Petrík Bača
6. Adamko Rumančík
7. Dominika Macejková
8. Ľubko Farkašovský
9. Petrík Čarnický
10. Janko Kavulič
11. Tomáško Farkašovský
12. Nelly Farkašovská
13. Rafael Kavulič
14. Petrík Šmelko
15. Liamko Majer
16. Matias Farkašovský
17. Zachariáš Čuj
18. Zarka Birnsteinová

 

 

Triedne učiteľky:

p. uč. Janka Antalová
p. riad. Erika Farkašovská

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála