RADA ŠKOLYzoznam členov Rady školy a Výboru rodičovského združenia

Členovia Rady školy pri MŠ v Jamníku v šk. roku 2018/2019
Ing. Patrícia Kavuličová - predseda Rady školy
Janka Antalová - člen za pedag. pracovníkov
Ľudmila Repková - člen za nepedag. pracovníkov
Mgr. Katarína Bendíková - člen za rodičov
Miroslav Kavulič - člen delegovaný OÚ Jamník

 

Členovia výboru rodičovského združenia
Lucia Farkašovská - pokladníčka
Bc. Janka Kučmová
Milan Čuj
Lucia Ballová
Ľuboslava Farkašovská
Veronika Petrušková
Bc. Katarína Drgoncová

Súvisiace položky (podľa značky)