RADA ŠKOLYzoznam členov Rady školy a Výboru rodičovského združenia

Členovia Rady školy pri MŠ v Jamníku v šk. roku 2019/2020
Ing. Patrícia Kavuličová - predseda Rady školy
Janka Antalová - člen za pedag. pracovníkov
Ľudmila Repková - člen za nepedag. pracovníkov
Marta Lopatková - člen za rodičov
Patrik Hutník - člen delegovaný OÚ Jamník

 

Členovia výboru rodičovského združenia:

p. Lucia Farkašovská - pokladníčka
p. Zuzana Birnsteinová
p. Mária Grešová
p. Mgr. Lucia Pavliková
p. Mgr. Anna Kuchárová
p. Marta Šmelková

p. Mgr. Mária Macejková

Súvisiace položky (podľa značky)