AKTIVITY NAŠICH DETÍ

Adventná výstavka

Milí rodičia, 

ďakujem, že ste sa spolu so svojimi deťmi zapojili do našej adventnej výstavky a zhotovili krásne adventné vence. Patrí Vám veľká pochvala za kreativitu, fantáziu a šikovnosť. Veríme, že ste spolu s Vašimi ratolesťami prežili pekné chvíle pri ich výrobe.

Označené v :