OZNAMYaktuálne oznamy MŠ

Poplatok za MŠ

Poplatok za MŠ 8 € - za mesiac október

budú vyberať triedne pani učiteľky do 17.10.2017.

Označené v :

Stránka msjamnik.sk vznikla s finančnou podporou firmy DIGITALL. Ďakujeme.

Digitall